Wigren

S:son-Wigren, Carina,1959- & Sandström, Henrik,1935- - Skogsbruk i fjällkanten Tärna-Stensele Allmänningsskog [av Carina S:son-Wigren] S:son-Wigren, Carina,1959- & Sandström, Henrik,1935-
Skogsbruk i fjällkanten Tärna-Stensele Allmänningsskog [av Carina S:son-Wigren] (91-88675-38-6 / 9188675386)
Wigren, Sonja,1943- - Del av fornlämning 23, gravfält Smedby, Hammarby sn, Uppland : arkeologisk undersökning 1972 / Sonja Wigren Wigren, Sonja,1943-
Del av fornlämning 23, gravfält Smedby, Hammarby sn, Uppland : arkeologisk undersökning 1972 / Sonja Wigren (91-7192-321-7 / 9171923217)
Wigren, Margareta - Psychiatric problems in Prader-Willi syndrome : symptom development and clinical management / Margareta Wigren Wigren, Margareta
Psychiatric problems in Prader-Willi syndrome : symptom development and clinical management / Margareta Wigren (91-628-5921-8 / 9162859218)
Wigren, Rune,1942- - Byggkostnader och bostäder : teori och metod samt en empirisk analys av utvecklingen 1968-91 / Rune Wigren Wigren, Rune,1942-
Byggkostnader och bostäder : teori och metod samt en empirisk analys av utvecklingen 1968-91 / Rune Wigren (91-7111-101-8 / 9171111018)
Wigren, Gunnila,1941- - Tittarvanor från norr till söder i olika län och kommuner / Gunnila Wigren Wigren, Gunnila,1941-
Tittarvanor från norr till söder i olika län och kommuner / Gunnila Wigren (91-7552-650-6 / 9175526506)
Wigren, Sonja,1943- - Sörmländsk bronsåldersbygd : en studie av tidiga centrumbildningar daterade med termoluminescens / av Sonja Wigren Wigren, Sonja,1943-
Sörmländsk bronsåldersbygd : en studie av tidiga centrumbildningar daterade med termoluminescens / av Sonja Wigren (91-7146-365-8 / 9171463658)
Wigren, Torbjörn,1961- - Recursive identification based on the nonlinear Wiener model / Torbjörn Wigren Wigren, Torbjörn,1961-
Recursive identification based on the nonlinear Wiener model / Torbjörn Wigren (91-554-2640-9 / 9155426409)
Wigren, Lage - Tobak och ungdom : en litteraturstudie om attityder och beteenden i de nordiska länderna / Lage Wigren Wigren, Lage
Tobak och ungdom : en litteraturstudie om attityder och beteenden i de nordiska länderna / Lage Wigren (91-88710-29-7 / 9188710297)
Wigren, Roger - Design and application of scanning force microscopes for measurements in air and liquids / Roger Wigren Wigren, Roger
Design and application of scanning force microscopes for measurements in air and liquids / Roger Wigren (91-7871-652-7 / 9178716527)
Wigren, Christer,1963- - Metal induced surface structures and epitaxial silicides on Si(111) / Christer Wigren Wigren, Christer,1963-
Metal induced surface structures and epitaxial silicides on Si(111) / Christer Wigren (91-628-0686-6 / 9162806866)
Wigren, Anders,1936- - Experimental studies in immobilized knee joints with reference to intraarticular fracture healing and to the effect of hyaluronic acid / by Anders Wigren Wigren, Anders,1936-
Experimental studies in immobilized knee joints with reference to intraarticular fracture healing and to the effect of hyaluronic acid / by Anders Wigren (91-554-0321-2 / 9155403212)
Wigren, Caroline,1972- - The spirit of Gnosjö : the grand narrative and beyond / Caroline Wigren Wigren, Caroline,1972-
The spirit of Gnosjö : the grand narrative and beyond / Caroline Wigren (91-89164-41-5 / 9189164415)
Wigren, Gunnila,1941- - Radions publik : säsongen 1982/83 / Gunnila Wigren Wigren, Gunnila,1941-
Radions publik : säsongen 1982/83 / Gunnila Wigren (91-7552-264-0 / 9175522640)
Wigren, Gunnila,1941- - Reklamen i TV : tittarnas uppmärksamhet och inställning / Gunnila Wigren Wigren, Gunnila,1941-
Reklamen i TV : tittarnas uppmärksamhet och inställning / Gunnila Wigren (91-7552-674-3 / 9175526743)
S:son-Wigren, Carina,1959- - Högås - en alla tiders by / [Carina S:son-Wigren] S:son-Wigren, Carina,1959-
Högås - en alla tiders by / [Carina S:son-Wigren] (91-630-8238-1 / 9163082381)
Wigren, Gunnila - Radions publik : april 1986 / Gunnila Wigren Wigren, Gunnila
Radions publik : april 1986 / Gunnila Wigren (91-7552-442-2 / 9175524422)
Wigren-Wangel, Elisabeth,1950- - Mångt och mycket / av Elisabeth Wigren Wigren-Wangel, Elisabeth,1950-
Mångt och mycket / av Elisabeth Wigren (91-7564-062-7 / 9175640627)
Wigren, Roger,1964- - Design of scanning force microscopes : applications to biomolecule adsorption studies and surface force measurements / Roger Wigren Wigren, Roger,1964-
Design of scanning force microscopes : applications to biomolecule adsorption studies and surface force measurements / Roger Wigren (91-7871-859-7 / 9178718597)
Wigren, Jane,1967- - Identification of natural activators of the nuclear receptor peroxisome proliferator-activated receptor : relevance to the pathogenesis of atherosclerosis / Jane Wigren Wigren, Jane,1967-
Identification of natural activators of the nuclear receptor peroxisome proliferator-activated receptor : relevance to the pathogenesis of atherosclerosis / Jane Wigren (91-7219-323-9 / 9172193239)
Nordström, Bengt & Wigren, Gunnila - När radion fick en ny kanal / om lyssnandet när P4 infördes i Stockholm, Göteborg, Malmö och Örebro ; Bengt Nodström, Gunnila Wigren Nordström, Bengt & Wigren, Gunnila
När radion fick en ny kanal / om lyssnandet när P4 infördes i Stockholm, Göteborg, Malmö och Örebro ; Bengt Nodström, Gunnila Wigren (91-7552-558-5 / 9175525585)
Wigren, Gunnila,1941- - Lokalradions publik : Radio Uppland och Radio Halland vecka 5 1986 / Gunnila Wigren Wigren, Gunnila,1941-
Lokalradions publik : Radio Uppland och Radio Halland vecka 5 1986 / Gunnila Wigren (91-7552-420-1 / 9175524201)
Lind, Kjell,1947- & Wigren, Jan,1943- - Samarbete för en bättre handboll : utbildningsskrift / [förf.: Kjell Lind och Jan Wigren] Lind, Kjell,1947- & Wigren, Jan,1943-
Samarbete för en bättre handboll : utbildningsskrift / [förf.: Kjell Lind och Jan Wigren] (91-568-0293-5 / 9156802935)
Wigren, Gunnila,1941- - Hur informerar vi oss om tv-programmen? / Gunnila Wigren Wigren, Gunnila,1941-
Hur informerar vi oss om tv-programmen? / Gunnila Wigren (91-7552-648-4 / 9175526484)
Wigren, Gunnila,1941- - Caféprogrammens publik / Gunnila Wigren Wigren, Gunnila,1941-
Caféprogrammens publik / Gunnila Wigren (91-7552-592-5 / 9175525925)
Gahlin, Anders & Wigren, Gunilla - Vad är publiken missnöjd med? : oktober 1979 / Anders Gahlin,Gunni la Wigren Gahlin, Anders & Wigren, Gunilla
Vad är publiken missnöjd med? : oktober 1979 / Anders Gahlin,Gunni la Wigren (91-7552-068-0 / 9175520680)
Wigren, Rune1942- & Fälting, Lars - Utgifter och kostnader för boendet i Norden / Rune Wigren och Lars Fälting Wigren, Rune1942- & Fälting, Lars
Utgifter och kostnader för boendet i Norden / Rune Wigren och Lars Fälting (92-893-0731-5 / 9289307315)
Wigren, Gunnila - Lokalradions publik : Radio Jönköping, Radio Gävleborg, Radio Kristianstad, Radio Dalarna vecka 6 och 7 1987 / Gunnila Wigren, Bengt Nordström, Anders Gahlin Wigren, Gunnila
Lokalradions publik : Radio Jönköping, Radio Gävleborg, Radio Kristianstad, Radio Dalarna vecka 6 och 7 1987 / Gunnila Wigren, Bengt Nordström, Anders Gahlin (91-7552-478-3 / 9175524783)
Engebeck, Lars,1938- & Wigren, Rune,1942- - Byggkostnaderna i Norden : en analys av kostnaderna för att bygga flerfamiljshus i de nordiska länderna / av Lars Engebeck och Rune Wigren Engebeck, Lars,1938- & Wigren, Rune,1942-
Byggkostnaderna i Norden : en analys av kostnaderna för att bygga flerfamiljshus i de nordiska länderna / av Lars Engebeck och Rune Wigren (92-9120-996-1 / 9291209961)
Montén, Riccard & Wigren, Gunilla - Lokalradions publik : undersökning av Radio Östergötland och Radio Västmanland vecka 43 1984 / Richard Montén, Gunilla Wigren Montén, Riccard & Wigren, Gunilla
Lokalradions publik : undersökning av Radio Östergötland och Radio Västmanland vecka 43 1984 / Richard Montén, Gunilla Wigren (91-7552-360-4 / 9175523604)
Särlvik, Ingegerd,1932- & Wigren, Sonja,1943- - Arkeologisk undersökning 1972 : fornlämning 88, en hög Björkholm, Veddige sn, Halland / av Ingegerd Särlvik och Sonja Wigren Särlvik, Ingegerd,1932- & Wigren, Sonja,1943-
Arkeologisk undersökning 1972 : fornlämning 88, en hög Björkholm, Veddige sn, Halland / av Ingegerd Särlvik och Sonja Wigren (91-7192-278-4 / 9171922784)
Särlvik, Ingegerd,1932- & Wigren, Sonja,1943- - Arkeologisk undersökning 1972 : fornlämning 89, Björkhult, Veddige sn, Halland / av Ingegerd Särlvik och Sonja Wigren Särlvik, Ingegerd,1932- & Wigren, Sonja,1943-
Arkeologisk undersökning 1972 : fornlämning 89, Björkhult, Veddige sn, Halland / av Ingegerd Särlvik och Sonja Wigren (91-7192-282-2 / 9171922822)
Magnusson, Gösta,1939- & Wigren, Sonja,1943- - Fornlämning 60, Röse och stensättning, yngre järnålder, Såsta-Valla, Täby köping, Uppland : arkeologisk undersökning 1971-1972 / Gösta Magnusson, Sonja Wigren Magnusson, Gösta,1939- & Wigren, Sonja,1943-
Fornlämning 60, Röse och stensättning, yngre järnålder, Såsta-Valla, Täby köping, Uppland : arkeologisk undersökning 1971-1972 / Gösta Magnusson, Sonja Wigren (91-7192-340-3 / 9171923403)
Wigren, Jeannette,1973- - Min hundbok / Jeannette Wigren Wigren, Jeannette,1973-
Min hundbok / Jeannette Wigren (91-29-66236-2 / 9129662362)
Wigren, Gunnila,1941- - Pensionärer / Gunnila Wigren Wigren, Gunnila,1941-
Pensionärer / Gunnila Wigren (91-7552-326-4 / 9175523264)
S:son-Wigren, Carina,1959- & Sandstrým, Henrik,1935- - Skogen vi ýrvde : Sorsele ývre allmýnningsskog / [av Carina S:son-Wigren och Henrik Sandstrým] S:son-Wigren, Carina,1959- & Sandstrým, Henrik,1935-
Skogen vi ýrvde : Sorsele ývre allmýnningsskog / [av Carina S:son-Wigren och Henrik Sandstrým] (91-88675-40-8 / 9188675408)
Gahlin, Anders & Wigren, Gunnila - Långfilmsdags : en analys av tv-publiken, bio-besöken och video-tittandet / Anders Gahlin, Gunnila Wigren Gahlin, Anders & Wigren, Gunnila
Långfilmsdags : en analys av tv-publiken, bio-besöken och video-tittandet / Anders Gahlin, Gunnila Wigren (91-7552-570-4 / 9175525704)
Gahlin, Anders,1943- & Wigren, Gunnila - Medievanor bland yngre och äldre pensionärer / Anders Gahlin, Gunnila Wigren Gahlin, Anders,1943- & Wigren, Gunnila
Medievanor bland yngre och äldre pensionärer / Anders Gahlin, Gunnila Wigren (91-7552-604-2 / 9175526042)
Wigren, Inger & Ellervik, Hans - Några glimtar ur Horns historia / insamlade och ihopställda av Inger Wigren och Hans Ellervik Wigren, Inger & Ellervik, Hans
Några glimtar ur Horns historia / insamlade och ihopställda av Inger Wigren och Hans Ellervik (91-630-8920-3 / 9163089203)
Wigren, Lise-Lott,1953- - Säkerhetsskydd / [förf.: Lise-Lott Wigren] Wigren, Lise-Lott,1953-
Säkerhetsskydd / [förf.: Lise-Lott Wigren] (91-568-0204-8 / 9156802048)
Wigren-Wangel, Elisabeth,1950- - Mångt och mycket / Elisabeth Wigren-Wangel Wigren-Wangel, Elisabeth,1950-
Mångt och mycket / Elisabeth Wigren-Wangel (91-7434-473-0 / 9174344730)
Lind, Hans,1950- & Wigren, Anders,1959- - Ordning på taximarknaden - var god dröj! / Hans Lind, Anders Wigren Lind, Hans,1950- & Wigren, Anders,1959-
Ordning på taximarknaden - var god dröj! / Hans Lind, Anders Wigren (91-7150-484-2 / 9171504842)
Mårtensson, Clas,1935- & Wigren, Lise-Lott,1953- - Planering och ekonomi inom försvaret / [förf.: Clas Mårtensson, Lise-Lott Wigren] Mårtensson, Clas,1935- & Wigren, Lise-Lott,1953-
Planering och ekonomi inom försvaret / [förf.: Clas Mårtensson, Lise-Lott Wigren] (91-568-0207-2 / 9156802072)
Montén, Riccard & Wigren, Gunnila - Lokalradions publik : undersökning av Radio Kalmar och Radio Blekinge vecka 5 1985 / Riccard Montén, Gunnila Wigren Montén, Riccard & Wigren, Gunnila
Lokalradions publik : undersökning av Radio Kalmar och Radio Blekinge vecka 5 1985 / Riccard Montén, Gunnila Wigren (91-7552-368-X / 917552368X)
Wigren, Gunnila & Gahlin, Anders - Allmänhetens intresse av kabel-tv-anslutning / Gunnila Wigren. Anders Gahlin Wigren, Gunnila & Gahlin, Anders
Allmänhetens intresse av kabel-tv-anslutning / Gunnila Wigren. Anders Gahlin (91-7552-646-8 / 9175526468)
Wigren, Gunnila - Läsare / Gunnila Wigren Wigren, Gunnila
Läsare / Gunnila Wigren (91-7552-276-4 / 9175522764)
Wigren, Gunnila - Kvinnor och män ser på tv / Gunnila Wigren Wigren, Gunnila
Kvinnor och män ser på tv / Gunnila Wigren (91-7552-380-9 / 9175523809)
Gahlin, Anders,1943- & Nordström, Bengt,1947- & Wigren Gunnila,1941- - TV:s publik sommaren 1986 / Anders Gahlin, Bengt Nordström, Gunnila Wigren Gahlin, Anders,1943- & Nordström, Bengt,1947- & Wigren Gunnila,1941-
TV:s publik sommaren 1986 / Anders Gahlin, Bengt Nordström, Gunnila Wigren (91-7552-456-2 / 9175524562)
Renström, Staffan & Svensson, Roger,1950- & Wigren-Svensson, Marita,1952- - Vegetationen i Biotestsjön, Forsmark 1974-1986 : sammanfattning / Staffan Renström, Roger Svensson, Marita Wigren-Svensson Renström, Staffan & Svensson, Roger,1950- & Wigren-Svensson, Marita,1952-
Vegetationen i Biotestsjön, Forsmark 1974-1986 : sammanfattning / Staffan Renström, Roger Svensson, Marita Wigren-Svensson (91-620-3767-6 / 9162037676)
Renström, Staffan & Svensson, Roger,1950- & Wigren-Svensson, Marita,1952- - Vegetationen vid Biotestsjön, Forsmarks kärnkraftverk 1984-1986 / Staffan Renström, Roger Svensson, Marita Wigren-Svensson Renström, Staffan & Svensson, Roger,1950- & Wigren-Svensson, Marita,1952-
Vegetationen vid Biotestsjön, Forsmarks kärnkraftverk 1984-1986 / Staffan Renström, Roger Svensson, Marita Wigren-Svensson (91-620-3735-8 / 9162037358)
Gahlin, Anders & Wigren, Gunnila & Nordström, Bengt - Julen i tv : tv-tittande och jultraditioner / Anders Gahlin, Bengt Nordström, Gunnila Wigren Gahlin, Anders & Wigren, Gunnila & Nordström, Bengt
Julen i tv : tv-tittande och jultraditioner / Anders Gahlin, Bengt Nordström, Gunnila Wigren (91-7552-506-2 / 9175525062)