Sammanfattning

Bostadskommittén - Bostadskommitténs delbetänkande. Sammanfattning Bostadskommittén
Bostadskommitténs delbetänkande. Sammanfattning (91-38-08336-1 / 9138083361)
Socialtjänstkommittén - Ny socialtjänstlag : sammanfattning och lagförslag Socialtjänstkommittén
Ny socialtjänstlag : sammanfattning och lagförslag (91-38-13830-1 / 9138138301)
Alkoholpolitiska utredningen - Alkoholpolitik : betänkande. D. 4, Sammanfattning Alkoholpolitiska utredningen
Alkoholpolitik : betänkande. D. 4, Sammanfattning (91-38-02114-5 / 9138021145)
Statens kulturråd - Ny kulturpolitik : [betänkande]. D. 2, Sammanfattning Statens kulturråd
Ny kulturpolitik : [betänkande]. D. 2, Sammanfattning (91-38-01413-0 / 9138014130)
Arthur Koestler, Suzanne Almqvist - Janus: en sammanfattning Arthur Koestler, Suzanne Almqvist
Janus: en sammanfattning (91-7374-524-3 / 9173745243)
Jahn, Carin - Norstedts Social sammanfattning 2000 Jahn, Carin
Norstedts Social sammanfattning 2000 (91-39-10382-X / 913910382X)
Grupptalanutredningen - Grupprättegång : betänkande. D. A, Sammanfattning, lagtext och behovsanalys Grupptalanutredningen
Grupprättegång : betänkande. D. A, Sammanfattning, lagtext och behovsanalys (91-38-13858-1 / 9138138581)
Hagman, Knut,1932- - Sammanfattning av Jaktmarksutredningen med studiehandledning Hagman, Knut,1932-
Sammanfattning av Jaktmarksutredningen med studiehandledning (91-7118-218-7 / 9171182187)
Rekreationsberedningen - Områden för turism och rekreation. Sammanfattning av 25 utvecklingsprogram Rekreationsberedningen
Områden för turism och rekreation. Sammanfattning av 25 utvecklingsprogram (91-38-07595-4 / 9138075954)
Statskontoret - Grundskolan i Norden. D. 1, Viktiga resultat och slutsatser : en sammanfattning Statskontoret
Grundskolan i Norden. D. 1, Viktiga resultat och slutsatser : en sammanfattning (91-7220-178-9 / 9172201789)
Ulf Gabrielii - Effektmätning inom rehabiliteringsomrdet: EMIR-projektet : en sammanfattning Ulf Gabrielii
Effektmätning inom rehabiliteringsomrdet: EMIR-projektet : en sammanfattning (91-7500-290-6 / 9175002906)
1968 års barnstugeutredning - Barns fritid : fritidsverksamhet för 7-12-åringar. Sammanfattning 1968 års barnstugeutredning
Barns fritid : fritidsverksamhet för 7-12-åringar. Sammanfattning (91-38-02055-6 / 9138020556)
Socialutredningen - Socialvården : mål och medel. Sammanfattning av Socialutredningens principbetänkande SOU 1974:39 Socialutredningen
Socialvården : mål och medel. Sammanfattning av Socialutredningens principbetänkande SOU 1974:39 (91-38-01640-0 / 9138016400)
Kommittén för översyn av arbetsmarknadsutbildningen - Utbildning för arbete : betänkande. Sammanfattning Kommittén för översyn av arbetsmarknadsutbildningen
Utbildning för arbete : betänkande. Sammanfattning (91-38-02100-5 / 9138021005)
Lars-Erik Borgegård - Äldreboende i Västerås: sammanfattning av ett forskningsprojekt Lars-Erik Borgegård
Äldreboende i Västerås: sammanfattning av ett forskningsprojekt (91-7111-016-X / 917111016X)
Socialberedningen - Missbrukarna, socialtjänsten, tvånget : sammanfattning av Socialberedningens betänkande Socialberedningen
Missbrukarna, socialtjänsten, tvånget : sammanfattning av Socialberedningens betänkande (91-38-09871-7 / 9138098717)
Jorgen Westerstahl - De Nya kommunerna: en sammanfattning av Kommunaldemokratiska forskningsgruppens undersokningar Jorgen Westerstahl
De Nya kommunerna: en sammanfattning av Kommunaldemokratiska forskningsgruppens undersokningar (91-38-90318-0 / 9138903180)
Utredningen om den gymnasiala utbildningen - En reformerad gymnasieskola : sammanfattning / [Gymnasieutredningen] Utredningen om den gymnasiala utbildningen
En reformerad gymnasieskola : sammanfattning / [Gymnasieutredningen] (91-38-06698-X / 913806698X)
Olof Edhag - Sammanfattning av SBU:s rapport om: Demenssjukdomar: en systematisk litteraturversikt Olof Edhag
Sammanfattning av SBU:s rapport om: Demenssjukdomar: en systematisk litteraturversikt (91-87890-99-2 / 9187890992)
Carl Johan Åberg - Med sikte på 80-talet: en sammanfattning av Långtidsutredningen 1975 Carl Johan Åberg
Med sikte på 80-talet: en sammanfattning av Långtidsutredningen 1975 (91-38-02659-7 / 9138026597)
Boëthius, Gunilla,1945- - FÖVUX : uppsökande verksamhet i vuxenutbildningen : en sammanfattning Boëthius, Gunilla,1945-
FÖVUX : uppsökande verksamhet i vuxenutbildningen : en sammanfattning (91-518-0567-7 / 9151805677)
Gabriele Winai-Ström - Flykt och lösning av etniska konflikter: en sammanfattning Gabriele Winai-Ström
Flykt och lösning av etniska konflikter: en sammanfattning (91-38-13247-8 / 9138132478)
Hans Delin - Berggrundsgeologisk undersökning: sammanfattning av pagaende verksamhet 2004 Hans Delin
Berggrundsgeologisk undersökning: sammanfattning av pagaende verksamhet 2004 (91-7158-709-8 / 9171587098)
Lena Ojala - Berggrundsgeologisk undersökning: Sammanfattning av pagaende verksamhet 2003 Lena Ojala
Berggrundsgeologisk undersökning: Sammanfattning av pagaende verksamhet 2003 (91-7158-693-8 / 9171586938)
Lidmar, Karin - Från ålderdomshem till servicehus. Sammanfattning av en studie Lidmar, Karin
Från ålderdomshem till servicehus. Sammanfattning av en studie (91-38-06177-5 / 9138061775)
Rättegångsutredningen - Översyn av rättegångsbalken : delbetänkande. 1, Processen i tingsrätt, D. A, Lagtext och sammanfattning Rättegångsutredningen
Översyn av rättegångsbalken : delbetänkande. 1, Processen i tingsrätt, D. A, Lagtext och sammanfattning (91-38-06972-5 / 9138069725)
Gummesson, Margit,1929- &  Larsson, Thomas - Barn, trafiksäkerhet, miljö : en sammanfattning Gummesson, Margit,1929- & Larsson, Thomas
Barn, trafiksäkerhet, miljö : en sammanfattning (91-88250-13-X / 918825013X)
TCOs statstjänstemannasektion - LP 82 : TCO-S löne- och personalpolitiska handlingsprogram i sammanfattning / teckningar: Bengt Strand TCOs statstjänstemannasektion
LP 82 : TCO-S löne- och personalpolitiska handlingsprogram i sammanfattning / teckningar: Bengt Strand (91-7650-041-1 / 9176500411)
Aronsson, Gunnar,1943- - Arbetsinnehåll - handlingsutrymme - stressreaktioner : teorier och fältstudier. D. 1, Sammanfattning Aronsson, Gunnar,1943-
Arbetsinnehåll - handlingsutrymme - stressreaktioner : teorier och fältstudier. D. 1, Sammanfattning (91-7146-429-8 / 9171464298)
Gertrud Hedberg - Kvinnors arbete: en sammanfattning av rapporten SOU 1979:89, utgiven av Jämställdhetskommittén. Gertrud Hedberg
Kvinnors arbete: en sammanfattning av rapporten SOU 1979:89, utgiven av Jämställdhetskommittén. (91-38-05967-3 / 9138059673)
Pelle Hultén, Birgitta Lindahl - Sammanfattning av fältstudier inom teko-branschen Pelle Hultén, Birgitta Lindahl
Sammanfattning av fältstudier inom teko-branschen (91-85212-73-3 / 9185212733)
Integrationsutredningen - Huvudmannaskapet för specialskolan : en lättläst version i sammanfattning av Integrationsutredningens delbetänkande SOU 1979:50 Integrationsutredningen
Huvudmannaskapet för specialskolan : en lättläst version i sammanfattning av Integrationsutredningens delbetänkande SOU 1979:50 (91-38-05132-X / 913805132X)
Håkanson, Lars,1950- - Multinationella företag : FOU-verksamhet, tekniköverföring och företagstillväxt. Sammanfattning Håkanson, Lars,1950-
Multinationella företag : FOU-verksamhet, tekniköverföring och företagstillväxt. Sammanfattning (91-38-05932-0 / 9138059320)
Ritva Karhunen - Iniön ja Turun kartta-alueiden kallioperä: [Sammanfattning]: Summary Ritva Karhunen
Iniön ja Turun kartta-alueiden kallioperä: [Sammanfattning]: Summary (951-690-891-8 / 9516908918)
Socialstyrelsen - Hälso- och sjukvård i krig : sammanfattning av Socialstyrelsens programplan 1977-1982 Socialstyrelsen
Hälso- och sjukvård i krig : sammanfattning av Socialstyrelsens programplan 1977-1982 (91-38-03236-8 / 9138032368)
Svenmar, Stig - Vattendomar med anknytning till bevattning. 2, En sammanfattning av avkunnade grundvattendomar Svenmar, Stig
Vattendomar med anknytning till bevattning. 2, En sammanfattning av avkunnade grundvattendomar (91-7088-626-1 / 9170886261)
Svenmar, Stig - Vattendomar med anknytning till bevattning. 1, En sammanfattning av avkunnade ytvattendomar Svenmar, Stig
Vattendomar med anknytning till bevattning. 1, En sammanfattning av avkunnade ytvattendomar (91-7088-625-3 / 9170886253)
Lagerström, Sven - Skog och trä i Dalarna och Gävleborg : Sammanfattning av en facklig forskningscirkel : Arbetsrapport Lagerström, Sven
Skog och trä i Dalarna och Gävleborg : Sammanfattning av en facklig forskningscirkel : Arbetsrapport (91-87156-93-8 / 9187156938)
Scandinavian Link's teknologiprojekt - Framtidens godstransportsystem Norden-Kontinenten : [projektrapport]. Sammanfattning Scandinavian Link's teknologiprojekt
Framtidens godstransportsystem Norden-Kontinenten : [projektrapport]. Sammanfattning (87-89175-04-2 / 8789175042)
Carl-Henric Wahlgren - Regional berggrundsgeologisk undersökning: sammanfattning av pågående undersökningar 1998 Carl-Henric Wahlgren
Regional berggrundsgeologisk undersökning: sammanfattning av pågående undersökningar 1998 (91-7158-606-7 / 9171586067)
Fängelsestraffkommittén - Påföljd för brott : [om straffskalor, påföljdsval, straffmätning och villkorlig frigivning m m]. 1, Lagtext och sammanfattning Fängelsestraffkommittén
Påföljd för brott : [om straffskalor, påföljdsval, straffmätning och villkorlig frigivning m m]. 1, Lagtext och sammanfattning (91-38-09301-4 / 9138093014)
Hans Delin - Regional berggrunds-geologisk undersökning: sammanfattning av pågående undersökningar 1999 Hans Delin
Regional berggrunds-geologisk undersökning: sammanfattning av pågående undersökningar 1999 (91-7158-633-4 / 9171586334)
Hans Delin - Regional berggrunds-geologisk undersökning : sammanfattning av pågående undersökningar 2001 Hans Delin
Regional berggrunds-geologisk undersökning : sammanfattning av pågående undersökningar 2001 (91-7158-672-5 / 9171586725)
Hans Delin - Regional berggrunds-geologisk undersökning : sammanfattning av pågående undersökningar 2002 Hans Delin
Regional berggrunds-geologisk undersökning : sammanfattning av pågående undersökningar 2002 (91-7158-681-4 / 9171586814)
Olsson, Hans Arne,1942- - Flyttbara innerväggar : några krav och egenskaper. D. 6, Sammanfattning Olsson, Hans Arne,1942-
Flyttbara innerväggar : några krav och egenskaper. D. 6, Sammanfattning (91-85212-24-5 / 9185212245)
Knut Eriksen Sandberg - Effektanalys av nackskadeforskningen vid Chalmers: sammanfattning : (av Vinnova Analys VA 2004:07) Knut Eriksen Sandberg
Effektanalys av nackskadeforskningen vid Chalmers: sammanfattning : (av Vinnova Analys VA 2004:07) (91-85084-32-8 / 9185084328)
Carl-Henric Wahlgren - Regional berggrundsgeologisk underskning: sammanfattning av pgende underskningar 1995 Carl-Henric Wahlgren
Regional berggrundsgeologisk underskning: sammanfattning av pgende underskningar 1995 (91-7158-558-3 / 9171585583)
PBL-utredningen - Ny plan- och bygglag : betänkande. D. 1, [Lagförslag, sammanfattning, motiv till första avdelningen] PBL-utredningen
Ny plan- och bygglag : betänkande. D. 1, [Lagförslag, sammanfattning, motiv till första avdelningen] (91-38-05005-6 / 9138050056)
Gsta Salomonsson - Vädersprket: en sammanfattning av och frklaring till de uttryck som anvñds i SMHIs väderprognoser Gsta Salomonsson
Vädersprket: en sammanfattning av och frklaring till de uttryck som anvñds i SMHIs väderprognoser (91-7970-615-0 / 9179706150)
Socialberedningen - Barns behov och föräldrars rätt : socialtjänstens arbete med utsatta familjer. Sammanfattning Socialberedningen
Barns behov och föräldrars rätt : socialtjänstens arbete med utsatta familjer. Sammanfattning (91-38-09152-6 / 9138091526)