Hanaholmen

Nordiska samarbetskommittén för namnforskning. Symposium(5 : Hanaholmen) - Ortnamnsvård och ortnamnsplanering : handlingar från NORNA:s femte symposium på Hanaholmen 23-25.9.1977 / red. av Kurt Zilliacus Nordiska samarbetskommittén för namnforskning. Symposium(5 : Hanaholmen)
Ortnamnsvård och ortnamnsplanering : handlingar från NORNA:s femte symposium på Hanaholmen 23-25.9.1977 / red. av Kurt Zilliacus (91-7276-012-5 / 9172760125)
Nordiska UDK-seminariet(2 : Hanaholmen : 1982) - Rapport från det 2. Nordiska UDK-seminariet : 30.8-1.9 1982 Hanaholmen, Esbo, Finland / [arrangerat] av UDK-kommittén Nordiska UDK-seminariet(2 : Hanaholmen : 1982)
Rapport från det 2. Nordiska UDK-seminariet : 30.8-1.9 1982 Hanaholmen, Esbo, Finland / [arrangerat] av UDK-kommittén (951-95303-5-5 / 9519530355)
Neuroendocrine symposium(Hanaholmen : 1978) - Neuroendocrine symposium of the Signe and Ane Gyllenberg foundation : abstracts of a symposium held at the Swedish-Finnish cultural centre, Hanaholmen (Esbo)-Hanasaari (Espoo), Finland, September 22-23, 1978 / [ed.] A. Gordin and B.-A. Lamberg Neuroendocrine symposium(Hanaholmen : 1978)
Neuroendocrine symposium of the Signe and Ane Gyllenberg foundation : abstracts of a symposium held at the Swedish-Finnish cultural centre, Hanaholmen (Esbo)-Hanasaari (Espoo), Finland, September 22-23, 1978 / [ed.] A. Gordin and B.-A. Lamberg (87-7494-174-7 / 8774941747)
Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet. Seminarium(Hanaholmen : 1990) - Progressivitet och proportionalitet i skattesystemet : rapporter och föredrag vid Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådets seminarium på Hanaholmen i oktober 1990 Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet. Seminarium(Hanaholmen : 1990)
Progressivitet och proportionalitet i skattesystemet : rapporter och föredrag vid Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådets seminarium på Hanaholmen i oktober 1990 (91-85256-21-8 / 9185256218)
Nordisk kommittée för veterinärvetenskapligt samarbete. Symposium(4 : Hanaholmen : 1985) - Prenatal veterinärmedicin :   NKVet - symposium, Hanaholmen, Helsingfors, 7-9 juni, 1985 / [anordnat av] Nordisk kommitté för veterinärvetenskapligt samarbete Nordisk kommittée för veterinärvetenskapligt samarbete. Symposium(4 : Hanaholmen : 1985)
Prenatal veterinärmedicin : NKVet - symposium, Hanaholmen, Helsingfors, 7-9 juni, 1985 / [anordnat av] Nordisk kommitté för veterinärvetenskapligt samarbete (91-576-2556-5 / 9157625565)
Nordiska kongressen i barn- och ungdomspsykoterapi(15 : Hanaholmen : 1986) - Att ta barn och ungdom på allvar / 15. Nordiska kongressen i barn- och ungdomspsykoterapi, 1986, Hanaholmen, Finland ; Singa Sandelin, redaktör Nordiska kongressen i barn- och ungdomspsykoterapi(15 : Hanaholmen : 1986)
Att ta barn och ungdom på allvar / 15. Nordiska kongressen i barn- och ungdomspsykoterapi, 1986, Hanaholmen, Finland ; Singa Sandelin, redaktör (951-9170-06-5 / 9519170065)
The Nordic countries and the Baltic states(Hanaholmen : 1991) - The Nordic countries and the Baltic states : conference on adult education 29-31 May 1991 at Hanaholmen The Nordic countries and the Baltic states(Hanaholmen : 1991)
The Nordic countries and the Baltic states : conference on adult education 29-31 May 1991 at Hanaholmen (87-7303-614-5 / 8773036145)
Sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning(13 : Hanaholmen : 1981) - Förhandlingar vid Trettonde sammankomsten för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning, Hanaholmen 1981 Sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning(13 : Hanaholmen : 1981)
Förhandlingar vid Trettonde sammankomsten för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning, Hanaholmen 1981 (951-45-2676-7 / 9514526767)
Nordiskt seminarium om energiplanering på lång sikt (30-50 år)(1987 : Hanaholmen) - Nordiskt seminarium om Energiplanering på lång sikt (30-50 år) : Hanaholmen, 7-8 december 1987, Esbo, Finland Nordiskt seminarium om energiplanering på lång sikt (30-50 år)(1987 : Hanaholmen)
Nordiskt seminarium om Energiplanering på lång sikt (30-50 år) : Hanaholmen, 7-8 december 1987, Esbo, Finland (951-47-1176-9 / 9514711769)
Håkan Ringbom - Proceedings from the Second Nordic Conference for English Studies: Hanasaari/Hanaholmen, 19-21 May, 1983 Håkan Ringbom
Proceedings from the Second Nordic Conference for English Studies: Hanasaari/Hanaholmen, 19-21 May, 1983 (951-648-980-X / 951648980X)
Auli Hakulinen - Grammatikmodeller och alternativa begreppssystem i modersmlet: rapport frn ett symposium p Hanaholmen, Esbo den 8. - 12. januari 1979 Auli Hakulinen
Grammatikmodeller och alternativa begreppssystem i modersmlet: rapport frn ett symposium p Hanaholmen, Esbo den 8. - 12. januari 1979 (951-9388-13-3 / 9519388133)
Lars Huldén - Klassiska problem inom finlandssvensk ortnamnsforskning: Svenska litteratursällskapets jubileumssymposium på Hanaholmen 4-6 oktober 1985. Lars Huldén
Klassiska problem inom finlandssvensk ortnamnsforskning: Svenska litteratursällskapets jubileumssymposium på Hanaholmen 4-6 oktober 1985. (951-9018-30-1 / 9519018301)
Marja-Liisa Anttalainen - Omvärdering av arbetet - vägen till likaln?: rapport om Nordisk[t] arbetsvärdering[s]seminarium 2.-3.3.1992, Hanaholmen Marja-Liisa Anttalainen
Omvärdering av arbetet - vägen till likaln?: rapport om Nordisk[t] arbetsvärdering[s]seminarium 2.-3.3.1992, Hanaholmen (951-47-6878-7 / 9514768787)
Finland - Kultur Ger Halsa Nordisk Konferens, Hanaholmen, Esbo, Finland 1.-3.9.1994: Slutrapport Finland
Kultur Ger Halsa Nordisk Konferens, Hanaholmen, Esbo, Finland 1.-3.9.1994: Slutrapport (951-47-9983-6 / 9514799836)
Nordic Council of Ministers - Forskningens Roll For Social- Och Halsovardspolitiken Konferens Om FoU-Verksamhet Pa Social- Och Halsovardsomradet I De Nordiska Landerna Den 29.6.-1.7.1977, Hanaholmen, Finland Nordic Council of Ministers
Forskningens Roll For Social- Och Halsovardspolitiken Konferens Om FoU-Verksamhet Pa Social- Och Halsovardsomradet I De Nordiska Landerna Den 29.6.-1.7.1977, Hanaholmen, Finland (91-7052-297-9 / 9170522979)
Finland , and Siirtolaisuusinstituutti (Finland) ,; Korkiasaari, Jouni; Soderling, Ismo - Migrationen Och Det Framtida Norden 8 e Nordiska Migrationsforskarseminariet, Hanaholmen, Esbo 1990: Slutrapport Finland , and Siirtolaisuusinstituutti (Finland) ,; Korkiasaari, Jouni; Soderling, Ismo
Migrationen Och Det Framtida Norden 8 e Nordiska Migrationsforskarseminariet, Hanaholmen, Esbo 1990: Slutrapport (951-9266-42-9 / 9519266429)
Hannu Apajalahti - Den gemensamma tonen: fredrag frn seminariet Det gemensamma rikets musikskatter p Hanaholmen, kulturcentrum fr Sverige och Finland, Esbo den 2.-4. december 1988 Hannu Apajalahti
Den gemensamma tonen: fredrag frn seminariet Det gemensamma rikets musikskatter p Hanaholmen, kulturcentrum fr Sverige och Finland, Esbo den 2.-4. december 1988 (951-95336-4-8 / 9519533648)
Fredholm, Lotta,1967- - Sensing and feeling : interpreting the world through natural and artificial senses : Hanaholmen, Helsinki, 27-29 May 2004 / by Lotta Fredholm Fredholm, Lotta,1967-
Sensing and feeling : interpreting the world through natural and artificial senses : Hanaholmen, Helsinki, 27-29 May 2004 / by Lotta Fredholm (91-631-6442-6 / 9163164426)
Andersson, Arne F.,1915-1990 - Hanaholmen - ett äventyr : utgiven med anledning av Hanaholmens, kulturcentrum för Sverige och Finland, 10-årsjubileum / Arne F. Andersson Andersson, Arne F.,1915-1990
Hanaholmen - ett äventyr : utgiven med anledning av Hanaholmens, kulturcentrum för Sverige och Finland, 10-årsjubileum / Arne F. Andersson (951-95652-4-8 / 9519565248)
Nordiskt klarspråksseminarium(Esbo : 2000) - Klarspråk : rapport från en konferens den 20-22 oktober 2000 på Hanaholmen i Esbo, Finland / redigerad av Charlotta af Hällström Nordiskt klarspråksseminarium(Esbo : 2000)
Klarspråk : rapport från en konferens den 20-22 oktober 2000 på Hanaholmen i Esbo, Finland / redigerad av Charlotta af Hällström (82-7433-044-7 / 8274330447)
Nordic Council of Ministers - Barnet I Konsumtionssamhallet [Lapsi Kulutusyhteiskunnassa]: Nordiskt Seminarium Om Barnet I Konsumtionssamhallet, Hanaholmen, Kulturcentrum For Sverige Och Finland Den 3--5 April 1979 Nordic Council of Ministers
Barnet I Konsumtionssamhallet [Lapsi Kulutusyhteiskunnassa]: Nordiskt Seminarium Om Barnet I Konsumtionssamhallet, Hanaholmen, Kulturcentrum For Sverige Och Finland Den 3--5 April 1979 (91-7052-438-6 / 9170524386)
Vasaseminariet(1975 : Esbo) - Maktstrukturer och styrelseformer inom teatern : [Teatterialan valtarakenteita ja hallintomuotoja] : referat av Vasaseminariet 13-19.6 1975 på Hanaholmen / utg. av Nordiska rådet och Sekretariatet för nordiskt kulturellt samarbete Vasaseminariet(1975 : Esbo)
Maktstrukturer och styrelseformer inom teatern : [Teatterialan valtarakenteita ja hallintomuotoja] : referat av Vasaseminariet 13-19.6 1975 på Hanaholmen / utg. av Nordiska rådet och Sekretariatet för nordiskt kulturellt samarbete (91-7052-237-5 / 9170522375)
Pär Stenbäck - Sverige och Finland: neutralitetspolitikens väsen i tv lñder : rapport frn seminariet p Hanaholmen - kulturcentrum fr Sverige och Finland, Esbo, Finland, 20-21 aug. 1977 Pär Stenbäck
Sverige och Finland: neutralitetspolitikens väsen i tv lñder : rapport frn seminariet p Hanaholmen - kulturcentrum fr Sverige och Finland, Esbo, Finland, 20-21 aug. 1977 (951-99148-8-9 / 9519914889)
Nordiska distributionskonferensen(4 : Hanaholmen : 1976) - Glesbygdshandeln i de nordiska länderna : problem och lösningsmöjligheter : rapport från den 4 nordiska distributionskonferensen Nordiska distributionskonferensen(4 : Hanaholmen : 1976)
Glesbygdshandeln i de nordiska länderna : problem och lösningsmöjligheter : rapport från den 4 nordiska distributionskonferensen (951-99142-4-2 / 9519914242)
Nordisk ungdomskonferens(Hanaholmen : 1978) - Den nordiska ungdomspolitiken i dag och i morgon / Nordisk ungdomskonferens, Hanaholmens kulturcentrum, Esbo, Finland, 02-04 november 1978 ; toim./red.: Kari Salo Nordisk ungdomskonferens(Hanaholmen : 1978)
Den nordiska ungdomspolitiken i dag och i morgon / Nordisk ungdomskonferens, Hanaholmens kulturcentrum, Esbo, Finland, 02-04 november 1978 ; toim./red.: Kari Salo (951-95742-0-4 / 9519574204)
Lodin, Sven-Olof,1936- - Internationella företags beskattning : nordisk rapport vid Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådets seminarium på Hanaholmen i oktober 1978 / Sven-Olof Lodin Lodin, Sven-Olof,1936-
Internationella företags beskattning : nordisk rapport vid Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådets seminarium på Hanaholmen i oktober 1978 / Sven-Olof Lodin (91-85256-05-6 / 9185256056)
Karlsson, Svenolof,1953- - Migration issues relevant to the Baltic Sea area : views from a Nordic Council/Baltic Assembly Seminar, Hanaholmen-Esbo 15-16 January 1996 : report / by Svenolof Karlsson Karlsson, Svenolof,1953-
Migration issues relevant to the Baltic Sea area : views from a Nordic Council/Baltic Assembly Seminar, Hanaholmen-Esbo 15-16 January 1996 : report / by Svenolof Karlsson (92-9120-863-9 / 9291208639)
René Milas - Nordic Council, instruments and achievements: VII International Conference on regional cooperation organized by the Nordic Council for international organizations in Europe, Hanasaari/Hanaholmen, Espoo/Esbo Finland, 17-19 June 1978. René Milas
Nordic Council, instruments and achievements: VII International Conference on regional cooperation organized by the Nordic Council for international organizations in Europe, Hanasaari/Hanaholmen, Espoo/Esbo Finland, 17-19 June 1978. (91-7052-422-X / 917052422X)
Nordiska samarbetskommittén för namnforskning. Symposium(4 : Hanaholmen : 1975) - Ortnamn och samhälle : aspekter, begrepp, metoder = Place-names and society : aspects, concepts, methods : rapport från NORNA:s fjärde symposium i Hanaholmens kulturcentrum 25-27 april 1975 / red. av Vibeke Dalberg Nordiska samarbetskommittén för namnforskning. Symposium(4 : Hanaholmen : 1975)
Ortnamn och samhälle : aspekter, begrepp, metoder = Place-names and society : aspects, concepts, methods : rapport från NORNA:s fjärde symposium i Hanaholmens kulturcentrum 25-27 april 1975 / red. av Vibeke Dalberg (91-7276-009-5 / 9172760095)
Nordiska konsthistorikermötet(1 : Esbo : 1984) - Nordiskt sekelskifte : föredrag vid det 1. nordiska konsthistorikermötet, Hanaholmen, Esbo, 3-5 oktober 1984 / [...redaktionskommitté Tuula Arkio... ; toimittaja/redaktör Camilla Ahlström-Taavitsainen] Nordiska konsthistorikermötet(1 : Esbo : 1984)
Nordiskt sekelskifte : föredrag vid det 1. nordiska konsthistorikermötet, Hanaholmen, Esbo, 3-5 oktober 1984 / [...redaktionskommitté Tuula Arkio... ; toimittaja/redaktör Camilla Ahlström-Taavitsainen] (951-95275-1-6 / 9519527516)
NORDINFO. Symposium (1996 : ( Esbo) - Organize IT? : research libraries in the future : NORDINFO-symposium 28-29 November 1996, Hanaholmen, The Swedish-Finnish Cultural Centre, Esbo, Finland / <editor: Marianne Heikell> NORDINFO. Symposium (1996 : ( Esbo)
Organize IT? : research libraries in the future : NORDINFO-symposium 28-29 November 1996, Hanaholmen, The Swedish-Finnish Cultural Centre, Esbo, Finland / <editor: Marianne Heikell> (951-53-1498-4 / 9515314984)
Nordic hydrological conference(Hanaholmen : 1978) - The urban hydrology papers presented in the Nordic hydrological conference 1978 / ed. by Matti Melanen Nordic hydrological conference(Hanaholmen : 1978)
The urban hydrology papers presented in the Nordic hydrological conference 1978 / ed. by Matti Melanen (951-751-449-2 / 9517514492)
Scandinavian Conference of Linguistics(7 : 1982 : Hanaholmen) - Papers from the Seventh Scandinavian Conference of Linguistics : Hanasaari, Finland, December 17-19, 1982. 2 Scandinavian Conference of Linguistics(7 : 1982 : Hanaholmen)
Papers from the Seventh Scandinavian Conference of Linguistics : Hanasaari, Finland, December 17-19, 1982. 2 (951-45-3030-6 / 9514530306)
Seminariet Europeisk periferi eller nordiskt ljus?(Hanaholmen : 1987) - Europeisk periferi eller nordiskt ljus? : jubileumsseminarium om svensk-finländskt samarbete inför 1990-talet / redaktör: Olof Kleberg Seminariet Europeisk periferi eller nordiskt ljus?(Hanaholmen : 1987)
Europeisk periferi eller nordiskt ljus? : jubileumsseminarium om svensk-finländskt samarbete inför 1990-talet / redaktör: Olof Kleberg (951-95652-8-0 / 9519565280)
Nordiska arkivdagarna(13 : Hanaholmen : 1981) - Mötesrapport / De 13 nordiska arkivdagarna 5-7.8. 1981 ; utg. Riksarkivet Nordiska arkivdagarna(13 : Hanaholmen : 1981)
Mötesrapport / De 13 nordiska arkivdagarna 5-7.8. 1981 ; utg. Riksarkivet (951-46-6220-2 / 9514662202)
Nordiska seminariet om medicinsk kvinnoforskning(3 : Hanaholmen : 1986) - Rapport från det III nordiska seminariet om medicinsk kvinnoforskning : 13-15 november 1986 på Hanaholmens kulturcentrum, Esbo, Finland / [utg. av] Social- och hälsovårdsministeriet Nordiska seminariet om medicinsk kvinnoforskning(3 : Hanaholmen : 1986)
Rapport från det III nordiska seminariet om medicinsk kvinnoforskning : 13-15 november 1986 på Hanaholmens kulturcentrum, Esbo, Finland / [utg. av] Social- och hälsovårdsministeriet (951-47-1439-3 / 9514714393)
Nordiska fackkonferensen för historisk metodlära(12 : Esbo : 1976) - Förtolkningsproblem i historia : föredrag från Nordiska fackkonferansen för historisk metodlära på Hanaholmen i Esbo 23.-27. maj 1976 Nordiska fackkonferensen för historisk metodlära(12 : Esbo : 1976)
Förtolkningsproblem i historia : föredrag från Nordiska fackkonferansen för historisk metodlära på Hanaholmen i Esbo 23.-27. maj 1976 (82-00-09446-4 / 8200094464)
Nordiska seminariet om förebyggandet av handikapp hos barn(Hanaholmen : 1983) - Rapport från det Nordiska seminariet om förebyggandet av handikapp hos barn, Hanaholmens kulturcentrum, Esbo, Finland, 9.-11.2.1983 : Pohjoismainen seminaariraportti lasten vammaisuuden ehkäisystä, Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo, 9.-11.2.1983 Nordiska seminariet om förebyggandet av handikapp hos barn(Hanaholmen : 1983)
Rapport från det Nordiska seminariet om förebyggandet av handikapp hos barn, Hanaholmens kulturcentrum, Esbo, Finland, 9.-11.2.1983 : Pohjoismainen seminaariraportti lasten vammaisuuden ehkäisystä, Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo, 9.-11.2.1983 (951-46-7094-9 / 9514670949)