Funktionshinder

Utredningen om bemötande av personer med funktionshinder - Lindqvists nia [Ljudupptagning] : nio vägar att utveckla bemötandet av personer med funktionshinder : slutbetänkande / av Utredningen om bemötande av personer med funktionshinder Utredningen om bemötande av personer med funktionshinder
Lindqvists nia [Ljudupptagning] : nio vägar att utveckla bemötandet av personer med funktionshinder : slutbetänkande / av Utredningen om bemötande av personer med funktionshinder (91-7610-932-1 / 9176109321)
Utredningen om bemötande av personer med funktionshinder - Lindqvists nia : nio vägar att utveckla bemötandet av personer med funktionshinder : slutbetänkande / av Utredningen om bemötande av personer med funktionshinder Utredningen om bemötande av personer med funktionshinder
Lindqvists nia : nio vägar att utveckla bemötandet av personer med funktionshinder : slutbetänkande / av Utredningen om bemötande av personer med funktionshinder (91-7610-927-5 / 9176109275)
Utredningen om bemötande av personer med funktionshinder - Arbetsförhållanden och attityder [Ljudupptagning] : professionellas möte med personer med funktionshinder Utredningen om bemötande av personer med funktionshinder
Arbetsförhållanden och attityder [Ljudupptagning] : professionellas möte med personer med funktionshinder (91-38-21021-5 / 9138210215)
Utredningen om bemötande av personer med funktionshinder - När åsikter blir handling : en kunskapsöversikt om bemötande av personer med funktionshinder : delbetänkande / av Utredningen om bemötande av personer med funktionshinder Utredningen om bemötande av personer med funktionshinder
När åsikter blir handling : en kunskapsöversikt om bemötande av personer med funktionshinder : delbetänkande / av Utredningen om bemötande av personer med funktionshinder (91-38-20832-6 / 9138208326)
Utredningen om bemýtande av personer med funktionshinder - Nýr ýsikter blir handling [Ljudupptagning] : en kunskapsýversikt om bemýtande av personer med funktionshinder Utredningen om bemýtande av personer med funktionshinder
Nýr ýsikter blir handling [Ljudupptagning] : en kunskapsýversikt om bemýtande av personer med funktionshinder (91-38-20858-X / 913820858X)
Teveborg, Lennart,1935- - Elever i behov av särskilt stöd : en bok om olika funktionshinder och skolans stödjande insatser för elever med dessa funktionshinder / Lennart Teveborg Teveborg, Lennart,1935-
Elever i behov av särskilt stöd : en bok om olika funktionshinder och skolans stödjande insatser för elever med dessa funktionshinder / Lennart Teveborg (91-646-1463-8 / 9164614638)
Michailakis, Dimitris &  Sundbom, Lars,1944- - Arbetsförhållanden och attityder : professionellas möte med personer med funktionshinder : rapport till Utredningen om bemötande av personer med funktionshinder / Dimitris Michailakis, Lars Sundbom Michailakis, Dimitris & Sundbom, Lars,1944-
Arbetsförhållanden och attityder : professionellas möte med personer med funktionshinder : rapport till Utredningen om bemötande av personer med funktionshinder / Dimitris Michailakis, Lars Sundbom (91-38-21020-7 / 9138210207)
Utredningen om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder - Förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder : delbetänkande / av Utredningen om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder (FUDA) Utredningen om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder
Förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder : delbetänkande / av Utredningen om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder (FUDA) (91-38-20779-6 / 9138207796)
Utredningen om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder - Främjandelagen : en översyn : slutbetänkande / av Utredningen om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder [(FUDA)] Utredningen om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder
Främjandelagen : en översyn : slutbetänkande / av Utredningen om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder [(FUDA)] (91-38-20993-4 / 9138209934)
Peter Brusn - Ett Liv som andra: livsvillkor fr personer med funktionshinder Peter Brusn
Ett Liv som andra: livsvillkor fr personer med funktionshinder (91-44-00862-7 / 9144008627)
Skolöverstyrelsen - Läroplan för grundskolan. Kommentarmaterial. Elever med funktionshinder Skolöverstyrelsen
Läroplan för grundskolan. Kommentarmaterial. Elever med funktionshinder (91-40-70720-2 / 9140707202)
Danermark, Berth - Sociologiska perspektiv på funktionshinder och handikapp Danermark, Berth
Sociologiska perspektiv på funktionshinder och handikapp (91-44-03465-2 / 9144034652)
Anette Erdner - Berättelser om ensamhetens vardag hos mñniskor med psykiska funktionshinder Anette Erdner
Berättelser om ensamhetens vardag hos mñniskor med psykiska funktionshinder (91-7357-023-0 / 9173570230)
Barbro Lewin - Forskarstafett kring funktionshinder och handikapp 8 april 2003 Barbro Lewin
Forskarstafett kring funktionshinder och handikapp 8 april 2003 (91-972637-8-8 / 9197263788)
Kulturradet (Sweden) - Museer For Alla Museers Och Konsthallars Tillganglighet For Personer Med Funktionshinder Kulturradet (Sweden)
Museer For Alla Museers Och Konsthallars Tillganglighet For Personer Med Funktionshinder (91-38-30832-0 / 9138308320)
Gerd Peterson, Vilhelm Ekensteen - Funktionshinder och strategival: om att hantera sig själv och sin omvärld Gerd Peterson, Vilhelm Ekensteen
Funktionshinder och strategival: om att hantera sig själv och sin omvärld (91-44-03772-4 / 9144037724)
Malena Sjberg - Julianas drm och andra berättelser om funktionshinder och frmga, fattigdom och framtidstro Malena Sjberg
Julianas drm och andra berättelser om funktionshinder och frmga, fattigdom och framtidstro (91-630-3951-6 / 9163039516)
Inger Nordqvist - Kunskap, kñslor, kärlek och kropp: sexologi - om mñniskor med och utan funktionshinder : symposiedokumentation Inger Nordqvist
Kunskap, kñslor, kärlek och kropp: sexologi - om mñniskor med och utan funktionshinder : symposiedokumentation (91-86310-52-6 / 9186310526)
Elisabet Apelmo, Ann-Mari Sellerberg - 'Shit, jag kan ocks lyckas': om genus, funktionshinder och idrottande kroppar Elisabet Apelmo, Ann-Mari Sellerberg
"Shit, jag kan ocks lyckas": om genus, funktionshinder och idrottande kroppar (91-7267-225-0 / 9172672250)
Bo Lewin - Att se sexualiteten: om sexuell socialisation, frhllningssätt och sexuella erfarenheter bland mñniskor med medfdda funktionshinder Bo Lewin
Att se sexualiteten: om sexuell socialisation, frhllningssätt och sexuella erfarenheter bland mñniskor med medfdda funktionshinder (91-506-0657-3 / 9150606573)
Edkvist, Ingela,1957- - Mellan anhörigskap och släktskap : anhöriga till personer med psykiska funktionshinder berättar Edkvist, Ingela,1957-
Mellan anhörigskap och släktskap : anhöriga till personer med psykiska funktionshinder berättar (91-7201-587-X / 917201587X)
Marianne Danielsson, Hans Andersson - Det flexibla kontoret: arbete och utbildning p distans - frstudie - fr personer med psykiska funktionshinder Marianne Danielsson, Hans Andersson
Det flexibla kontoret: arbete och utbildning p distans - frstudie - fr personer med psykiska funktionshinder (91-88337-82-0 / 9188337820)
Elisabet Svensson - Bygg ikapp handikapp: att bygga fr kad tillgñglighet och anvñdbarhet fr personer med funktionshinder : kommentarer till Boverkets byggregler, BBR Elisabet Svensson
Bygg ikapp handikapp: att bygga fr kad tillgñglighet och anvñdbarhet fr personer med funktionshinder : kommentarer till Boverkets byggregler, BBR (91-7333-160-0 / 9173331600)
Gerd Ahlstrm, Catrine Carlsson - Att visa upp sin värld: hur personer med stora varaktiga funktionshinder uppfattar sin livssituation relaterat till de etiska principerna i LSS Gerd Ahlstrm, Catrine Carlsson
Att visa upp sin värld: hur personer med stora varaktiga funktionshinder uppfattar sin livssituation relaterat till de etiska principerna i LSS (91-974065-3-8 / 9197406538)
Rydberg, Katarina - Hjälpmedel i studiesituationen : för personer med psykiska funktionshinder / Katarian Rydberg Rydberg, Katarina
Hjälpmedel i studiesituationen : för personer med psykiska funktionshinder / Katarian Rydberg (91-88337-89-8 / 9188337898)
Uddling, Eva,1944- - Rätt och stöd : vägvisare för dig med funktionshinder : för dig som är ny i Sverige / [text. Eva Uddling] Uddling, Eva,1944-
Rätt och stöd : vägvisare för dig med funktionshinder : för dig som är ny i Sverige / [text. Eva Uddling] (91-974577-9-5 / 9197457795)
Balke, Ola - Bra bemötande av männiksor med funktionshinder : en översikt / [text: Ola Balke] Balke, Ola
Bra bemötande av männiksor med funktionshinder : en översikt / [text: Ola Balke] (91-973014-2-6 / 9197301426)
Jansson, Ulf - Rösten inifrån : dikter om funktionshinder / Ulf Jansson Jansson, Ulf
Rösten inifrån : dikter om funktionshinder / Ulf Jansson (91-974815-2-1 / 9197481521)
Udd, Lena - Vi är alla unika och ändå mer lika än vi tror : en bok om funktionshinder, etnicitet och bemötande / [text: Lena Udd ; illustrationer: Burhan Misirli] Udd, Lena
Vi är alla unika och ändå mer lika än vi tror : en bok om funktionshinder, etnicitet och bemötande / [text: Lena Udd ; illustrationer: Burhan Misirli] (91-631-5656-3 / 9163156563)
Ingmanson, Anna - Rättigheter & möjligheter : en guide till samhällsstöd för barn & ungdomar med funktionshinder och deras familjer / Anna Ingmansson Ingmanson, Anna
Rättigheter & möjligheter : en guide till samhällsstöd för barn & ungdomar med funktionshinder och deras familjer / Anna Ingmansson (91-86592-29-7 / 9186592297)
Lewin, Barbro,1940- - Funktionshinder och medborgarskap : tillkomst och innebörd av de två rättighetslagarna omsorgslagen och LSS som komplement till socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen = [Disabilities and citizenship] : [the origins and implications of two rights Lewin, Barbro,1940-
Funktionshinder och medborgarskap : tillkomst och innebörd av de två rättighetslagarna omsorgslagen och LSS som komplement till socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen = [Disabilities and citizenship] : [the origins and implications of two rights (91-506-1270-0 / 9150612700)
Andreas Inghammar - Funktionshindrad - med rätt till arbete?: en komparativ studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbete och funktionshinder i Sverige, England och Tyskland Andreas Inghammar
Funktionshindrad - med rätt till arbete?: en komparativ studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbete och funktionshinder i Sverige, England och Tyskland (91-544-0358-8 / 9154403588)
Svensson, Elisabet,1943- - Bygg ikapp handikapp : utdrag ur och kommentarer till Nybyggnadsregler : om ökad tillgänglighet för personer med funktionshinder / [text: Elisabeth Svensson] ; [teckningar: Leif Qvist] Svensson, Elisabet,1943-
Bygg ikapp handikapp : utdrag ur och kommentarer till Nybyggnadsregler : om ökad tillgänglighet för personer med funktionshinder / [text: Elisabeth Svensson] ; [teckningar: Leif Qvist] (91-7332-488-4 / 9173324884)
Hessel, Elna - Folkhögskola för alla : en uppföljningsstudie av verksamheten för deltagare med funktionshinder vid folkhögskolorna i västra Sverige / av Elna Hessel Hessel, Elna
Folkhögskola för alla : en uppföljningsstudie av verksamheten för deltagare med funktionshinder vid folkhögskolorna i västra Sverige / av Elna Hessel (91-7662-727-6 / 9176627276)
Liljeqvist, Margareta - Bryt upp reviren : om samarbete runt barn med neuropsykiatriska funktionshinder och deras familjer / [Margareta Liljeqvist] Liljeqvist, Margareta
Bryt upp reviren : om samarbete runt barn med neuropsykiatriska funktionshinder och deras familjer / [Margareta Liljeqvist] (91-7289-109-2 / 9172891092)
Nyström, Maria,1951- - Ett liv på egna villkor [Elektronisk resurs] : vård och omsorg vid psykiska funktionshinder/ Maria Nyström Nyström, Maria,1951-
Ett liv på egna villkor [Elektronisk resurs] : vård och omsorg vid psykiska funktionshinder/ Maria Nyström (91-27-09597-5 / 9127095975)
Claesson, Anders,1953- - Nya utbildningsvägar för människor med funktionshinder : rapport om det extra förstärkningsbidraget, läsåret 1993/94 / Anders Claesson Claesson, Anders,1953-
Nya utbildningsvägar för människor med funktionshinder : rapport om det extra förstärkningsbidraget, läsåret 1993/94 / Anders Claesson (91-972590-0-4 / 9197259004)
Höglin, Renée,1943- - Nitton berättelser : om att leva med funktionshinder i Sverige / Renée Höglin ; [foto: Susanna Asklöf] Höglin, Renée,1943-
Nitton berättelser : om att leva med funktionshinder i Sverige / Renée Höglin ; [foto: Susanna Asklöf] (91-88814-78-5 / 9188814785)
Calbucura, Jorge - Invandrare med funktionshinder och deras möte med det svenska socialpolitiska systemet / Jorge Calbucura ; redaktör: Gunhild Hammarström Calbucura, Jorge
Invandrare med funktionshinder och deras möte med det svenska socialpolitiska systemet / Jorge Calbucura ; redaktör: Gunhild Hammarström (91-506-1427-4 / 9150614274)
Magnusson, Catharina - Naken vill jag leva : unga med funktionshinder berättar / text: Catharina Magnusson ; foto: Jessika Wallin Magnusson, Catharina
Naken vill jag leva : unga med funktionshinder berättar / text: Catharina Magnusson ; foto: Jessika Wallin (91-89064-07-0 / 9189064070)
Kristén, Lars - Barn och ungdom med funktionshinder : en litteraturöversikt över idrottens, det sociala stödets och välbefinnandets roll / Lars Kristén Kristén, Lars
Barn och ungdom med funktionshinder : en litteraturöversikt över idrottens, det sociala stödets och välbefinnandets roll / Lars Kristén (91-89068-12-2 / 9189068122)
Lundström, Elisabeth - Det stora är ju att man fått barn : elva pappor berättar om sin upplevelse av föräldraskapet när barnet har ett funktionshinder / Elisabeth Lundström Lundström, Elisabeth
Det stora är ju att man fått barn : elva pappor berättar om sin upplevelse av föräldraskapet när barnet har ett funktionshinder / Elisabeth Lundström (91-89503-38-4 / 9189503384)
Lawenius, Maria,1931- - Barns tankar kring handikapp och personer med funktionshinder : rapport 1 / Maria Lawenius Lawenius, Maria,1931-
Barns tankar kring handikapp och personer med funktionshinder : rapport 1 / Maria Lawenius (91-972738-3-X / 919727383X)
Lawenius, Maria,1931- - Barns tankar kring handikapp och personer med funktionshinder : rappport 2 / Maria Lawenius Lawenius, Maria,1931-
Barns tankar kring handikapp och personer med funktionshinder : rappport 2 / Maria Lawenius (91-972738-4-8 / 9197273848)
Sahlin, Richard,1967- - Diskrimineringsskydd för personer med funktionshinder inom utbildningsområdet : en offentligrättslig studie / Richard Sahlin Sahlin, Richard,1967-
Diskrimineringsskydd för personer med funktionshinder inom utbildningsområdet : en offentligrättslig studie / Richard Sahlin (91-7223-214-5 / 9172232145)
Gullacksen, Ann-Christine,1946- - När smärtan blir en del av livet : livsomställning vid kronisk sjukdom och funktionshinder / av Ann-Christine Gullacksen Gullacksen, Ann-Christine,1946-
När smärtan blir en del av livet : livsomställning vid kronisk sjukdom och funktionshinder / av Ann-Christine Gullacksen (91-628-2973-4 / 9162829734)
Anderberg, Peter - Internetlärande för alla : om insatser för de första fullvärdiga studiemöjligheterna för människor med funktionshinder / Peter Anderberg Anderberg, Peter
Internetlärande för alla : om insatser för de första fullvärdiga studiemöjligheterna för människor med funktionshinder / Peter Anderberg (91-628-3803-2 / 9162838032)
Rivera, Trinidad - Invandrarbarn och ungdomar med funktionshinder : ett urval material för personal inom skolan, vården och socialtjänsten / [manus: Trinidad Rivera] Rivera, Trinidad
Invandrarbarn och ungdomar med funktionshinder : ett urval material för personal inom skolan, vården och socialtjänsten / [manus: Trinidad Rivera] (91-598-4114-1 / 9159841141)
Alenfelt, Gunilla,1932- - Den egna kraften : handlingsinriktad psykiatrisk rehabilitering : en psykosocial rehabiliteringsmodell för människor med psykiska funktionshinder / Gunilla Alenfelt Alenfelt, Gunilla,1932-
Den egna kraften : handlingsinriktad psykiatrisk rehabilitering : en psykosocial rehabiliteringsmodell för människor med psykiska funktionshinder / Gunilla Alenfelt (91-630-8664-6 / 9163086646)
Fagerberg, Susanne &  Schenholm, Linda,1975- - Funktionshinder, försäkringshinder : en rapport om funktionshindrades svårigheter att få teckna privat pensionsförsäkring / rapporten har gjorts av Konsumenternas försäkringsbyrå i samarbete med Handikappförbundens samarbetsorgan och Handikappförbundens e Fagerberg, Susanne & Schenholm, Linda,1975-
Funktionshinder, försäkringshinder : en rapport om funktionshindrades svårigheter att få teckna privat pensionsförsäkring / rapporten har gjorts av Konsumenternas försäkringsbyrå i samarbete med Handikappförbundens samarbetsorgan och Handikappförbundens e (91-973973-5-0 / 9197397350)